VASKI -hanke

Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke

Hanke tuottaa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan, joka tukee kestävän kädenjäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää.

Kestävyystiekartta sekä koulutuksen järjestäjien ongelmatyön tuki rakentuvat seuraavista teemoista: johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri, pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt, osaamisen kehittäminen, alueiden ja työelämän kehittäminen, hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta (työpaketit.

Tiekartan laadintaan osallistetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjät, muut teeman hankkeet sekä edustajat opiskelijoista, työelämäkumppaneista ja muista sidosryhmistä.

Sataedu toimii hankkeen pääkoordinaattorina vastaten tiekartan laadinnasta sekä tiedotuksesta ja viestinnästä.
Osakoordinaattoreina toimivat Perho, Sykli, Optima, LHKK ja luovi, mukana myös AMKE ry

VASKI -hankkeessa on yhteensä 61 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, mikä varmistaa yhteiskehittämisen ja tulosten vaikuttavuutta.

#vaskihanke #kestäväammattilainen

https://www.facebook.com/vaskihanke

https://www.instagram.com/vaskihanke/