Uusin työelämässä tarvittava ammatillinen digiosaaminen

Opetushallitus toteuttaa yhteistyössä Hämeen ammatti-instituutti Oy:n (Hami) ja HAMK Edun kanssa kehittämisprojektin Uusin työelämässä tarvittava ammatillinen digiosaaminen.

Projekti toteutetaan 1.1.2022 – 31.12.2022

Projekti tuottaa kaikissa ammatillisen koulutuksen eri tutkinnoissa (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) käytettäviä tutkinnon osia ja/tai ammattitaitovaatimuksia teema-alueisiin liittyen, joita koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää yhteistyössä työelämän kanssa väestön osaamisen kehittämisessä. Lisäksi projektissa tehdään yhteistyötä samaan aikaan käynnissä olevien tutkinnon perusteprojektien kanssa tutkintokohtaisten ammattitaitovaatimusten määrittelemiseksi. 

Teema-alueita ovat:

  • Alusta- ja datatalousosaaminen, AI & Robotiikka sekä automaatio ja esineiden internet  
  • Etäkäyttö- ja ohjausratkaisut sekä yhteisöllinen työskentely online  
  • Palveluketjujen digitalisointi, digitaalinen kauppa, markkinointiviestintä, tapahtumatuotanto  
  • Virtuaalitilat ja virtuaalitodellisuudet (XR-ratkaisut).  

Hankkeen sivulle