Tietosuojailmoitus – maksullinen palvelutoiminta

Tietosuojailmoitus (Tietosuoja-asetuksen (2016/679) artikla 13 ja 14).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä ylläpidetään täydennyskoulutuksen osallistujien osallistuja- ja opintosuoritustietoja.

Rekisteriä käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • koulutusten osallistujien tiedot
 • opintosuoritusten tiedot
 • yhteistyötahojen/taustaorganisaatioiden yhteys- ja laskutustiedot
 • lakisääteisten tilastointitietojen kerääminen (Tilastolaki 280/2004, muut. 361/2013)
 • koulutusten rahoittajien vaatimat tiedot
 • koulutusten ja projektien suunnittelun ja toteuttamisen vaatimat tiedot

Mikäli henkilö antaa suostumuksen HAMIn tarjonnasta tiedottamiseen, niin tähän liittyvä henkilötietojen käsittely on kuvattu markkinoinnin tietosuojailmoituksessa 

Käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin henkilötietojen käsittely perustuu sopimuksen toimeksiantoon. Lisäksi käsittely perustuu Tilastolakiin 280/2004 (muut. 361/2013).

Rekisterin henkilötietosisältö ja säilytysajat

Tietoryhmän nimiSäilytysaika
Etunimi, Sukunimi15 vuotta
Syntymäaika15 vuotta
Sähköpostiosoite15 vuotta
Yhteystiedot15 vuotta
Työnantaja15 vuotta
Lakisääteistä tilastointia varten:
– sukupuoli
15 vuotta
Koulutukset, joihin osallistunut15 vuotta
Koulutuksissa tehdyt tehtävät, jos
koulutuksessa käytetty
verkko-oppimisympäristöä
1 vuosi koulutuksen päättymisestä
Laskutustiedot (itse maksavilta)10 vuotta
Ammattinimike15 vuotta
Erityisruokavalio
(osassa koulutuksia)
Koulutuksen keston ajan
Äidinkieli15 vuotta

Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat:

 • HAMIn täydennyskoulutukseen osallistuvat henkilöt
 • Täydennyskoulutukseen osallistuneiden henkilöiden taustaorganisaatiot
 • HAMIn henkilökunta

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Henkilön itsensä ilmoittamat tiedot
 • Työnantajan tai koulutuksen tilaajan ilmoittamat tiedot
 • HAMIn henkilöstö voi muokata tietoja

Henkilötietojen vastaanottajat

 • Koulutusten rahoittajien vaatimat raportointitiedot
 • Lakisääteisen tilastoinnin vaatimat tiedot (Tilastolaki 280/2004 (muut. 361/2013))

Raportointi- ja tilastotiedot eivät sisällä henkilötason tietoja.

 • Tarvittaessa koulutukseen osallistuvien taustaorganisaatioille annettavat tiedot (organisaatiokohtaiset tilauskoulutukset)

HAMIssa voidaan käyttää ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä (esim. tietoteknisiä palveluita tarjoavat yritykset), jotka käsittelevät henkilötietoja tehtyjen sopimusten mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Mahdollinen manuaalinen aineisto ja tarvittavat henkilötietolomakkeet voidaan säilyttää lukittavassa huoneessa koulutuksen rahoittajan määrittelemän ajan.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.

Yhteys on suojattu virallisella SSL-sertifikaatilla (https).

Tietojen lainmukainen käsittely varmistetaan tietojen luokittelulla ja tietoaineistojen käsittelysääntöjen mukaisella toimintatavalla.

Automaattinen päätöksenteko

Rekisterissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet