Opiskelijaksi hakevan henkilötietojen käsittely

TIETOSUOJAILMOITUS

Tietosuojailmoitus (Tietosuoja-asetuksen (2016/679) artikla 13 ja 14)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Hakijarekisterissä käsitellään hakijoiden henkilötietoja, että voidaan varmistaa valintaperusteiden mukainen valintaprosessi. Henkilötietojen käsittelyllä varmistetaan hakijoiden oikeusturva ja ammatillisen koulutuksen viranomaistiedonkeruun toteutuminen.
Koulutuksen järjestäjä käsittelee hakijan henkilötietoja siten, että pystyy toteuttamaan ammatilliselle koulutukselle määriteltyjä tehtäviä. Henkilötietojen käsittelyllä varmistetaan hakijoita tasapuolisesti kohteleva valintaprosessi.

Käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yleinen etu. Pääasiallisina säädöksinä ovat Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017 ja Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017.

Opintopolun tietosuojaseloste

Oppijanumeronrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterin henkilötietosisältö ja säilytysajat

Opintopolun kautta hakeneet¹

Tietoryhmän nimiSäilytysaika
Hakijatiedot5 vuotta
etunimi, sukunimi5 vuotta
henkilötunnus5 vuotta
oppijan kansallinen tunniste (OID)säilytetään pysyvästi
Yhteystiedot5 vuotta
Tietojen luovutusluvat5 vuotta
Koulutustausta5 vuotta
Työkokemus5 vuotta
Hakukohteet5 vuotta
Valinnan tulokset5 vuotta
Opiskelupaikan vastaanottotieto5 vuotta
Rehtorin päätös opiskelijaksi ottamisestasäilytetään pysyvästi
Ilmoittautumistieto5 vuotta

Vaihto-opiskelijat

Tietoryhmän nimiSäilytysaika
Hakijatiedot5 vuotta
etunimi, sukunimi5 vuotta
syntymäaika5 vuotta
Yhteystiedot5 vuotta
Yhteyshenkilön tiedot alaikäisiltä5 vuotta
Vaihtojakson tiedot (vaihtotyyppi, vaihtojakson pituus)5 vuotta
Hakemus ja sen liitteet (lähettävän oppilaitoksen sopimuslomakkeen ja “Motivation letter”)5 vuotta

¹Ks. Opintopolun tietosuojaseloste (www.opintopolku.fi)

Sisältö- ja säilytysajat on kuvattu rekisterin omassa rekisteriselosteessa:

Opiskelupaikan vastaanottanut kirjataan koulutuksen järjestäjän opiskelijahallintojärjestelmään.

Rekisteröidyt

Rekisterissä on HAMIsta opiskelupaikan vastaanottaneet.

Rekisterin tietolähteet

Opintopolku

Henkilötietojen vastaanottajat

HAMIssa voidaan käyttää ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä (esim. tietoteknisiä palveluita tarjoavat yritykset), jotka käsittelevät henkilötietoja tehtyjen sopimusten mukaisesti.

Hakijarekisteristä voidaan luovuttaa tietoa tutkimuskäyttöä varten tutkimuslupamenettelyn kautta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Tulosteet hävitetään säilytysajan päättymisen jälkeen tietoturvallisesti. Aineistoja säilytetään lukitussa tilassa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään tai suojatulle verkkolevylle. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset järjestelmään. Järjestelmän tai verkkolevyn tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.

Tietojen lainmukainen käsittely varmistetaan tietojen luokittelulla ja tietoaineistojen käsittelysääntöjen mukaisella toimintatavalla.

Automaattinen päätöksenteko

Rekisterissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.