Liha-alan täydennyskoulutus

Liha-alan koulutusohjelmassa tuotetaan työelämän tarpeisiin ammatillista täydennyskoulutusta.

Liha-alan koulutusohjelma tarjoaa liha- ja elintarviketeollisuudelle sovitettuja koulutuspaketteja. Yrityksille on tarjolla koulutustilaisuuksia liharaaka-aineesta, valmistusprosesseista, tuotantohygieniasta, laadusta ja tuoteturvallisuudesta.

Lopetusasetusten edellyttämän osaamisen testaus

Lopetusasetuksen mukaisen pätevyyden saa suorittamalla lihateollisuuden- tai lihanjalostajan ammattitutkinnon teurastusta käsittelevät tutkinnonosat. Lihateollisuuden ammattitutkinto on tarkoitettu lihateollisuuden henkilöstölle ja se voidaan järjestää yrityskohtaisena koulutuksena.

Sellaisissa yrityksissä, joissa koko Teurastus – tutkinnon osan suorittaminen ei ole tarkoituksen mukaista, voidaan järjestää Lopetusasetuksen mukainen koulutus ja loppututkinto vain niiltä osin, kuin hakija tarvitsee kelpoisuustodistukseen, eli elävien eläinten käsittelystä eläimen kuoleman varmistamiseen, ja osaaminen näytetään käytännössä toimimalla lopetusasetuksen määrittelemissä tehtävissä (esim. eläinten käsittely-, tainnutus- ja verenlasku).

Ennen näyttökoetta tehdään osaamiskartoitus lopetusasetuksen edellyttämästä ammattitaidosta ja tiedosta. Kartoituksen perusteella arvioidaan, tarvitaanko lopetusasetukseen liittyvissä toimissa opetusta, tai -harjoittelu vai voidaanko näyttökoe suorittaa nykyisillä tiedoilla ja taidoilla. Kartoituslomakkeet toimitetaan pyynnöstä, ja kartoituslomakkeiden täyttöä neuvotaan henkilökohtaisesti tai puhelimitse.

Valinnaisten tutkinnon osien toteutukset:

Elintarvikejalostus:

  • Elintarviketurvallisuuden hallinta
  • Lihanleikkaus
  • Teurastus
  • Lihatuotteiden valmistus
  • Pakkaaminen ja varastointi
  • Elintarvikkeiden myynti

Elintarvikeala:

  • Toiminnan ohjaaminen elintarvikeyrityksessä
  • Tuotekehitys elintarvikeyrityksessä
  • Esimiestyö elintarvikeyrityksessä
  • Tuotannon suunnittelu

Täydennyskoulutus voi koostua valinnaisten tutkinnon osien opiskelusta. Kysy tarkempia tietoja liha-alan valinnaisista tutkinnon osista opettajiltamme!

Yli-Hemminki Markus

lehtori / liha-ala

+358504617503

markus.yli-hemminki@hami.fi