Oppilaitosagentit haussa NYT!

Hämeen ammatti-instituutti, Ammattiopisto Tavastia ja Hyria Koulutus ovat aloittaneet liikenneturvallisuustyön yhdessä Traficomin ja Riihimäen ajoharjoitteluradan kanssa.
Turvallisesti Hämeessä -hankkeessa rekrytoidaan parhaillaan mukana olevista oppilaitoksista opiskelijoita, jotka toimivat oppilaitosagentteina. Agentit koulutetaan Riihimäen ajoharjoittelukeskuksessa. Nuoret agentit tuottavat nuorten kielellä kuva- ja videomateriaalia, joiden avulla pyritään havainnollistamaan turvallisen liikennekäyttäytymisen perusasioita.

Innosta opiskelijoita oppilaitosagenteiksi!