Liha-alan tutkinnon osat

Valinnaisten tutkinnon osien toteutukset:

Tutkinnon osa: Elintarviketurvallisuuden hallinta

Koulutuksen myötä opit:

 • elintarvikelainsäädännön sekä yrityksen omavalvontasuunnitelman merkityksen
 • työskentelyhygieniaan ja työympäristön siisteyteen liittyvät asiat
 • yrityksen laatujärjestelmän mukaisen työskentelyn
 • valmiin tuotteen laadun arvioinnin
  Kustannukset: Koulutus on maksullista ja opiskelijan omavastuuosuus on 250 €

Tutkinnon osa: Lihanleikkaus

Koulutuksen myötä opit:

 • työskentelyn leikkaamossa, tarvittavien materiaalien hankinnan sekä lihanleikkaukseen liittyvien esitöiden tekemisen
 • raakapaloittelun ja leikkaamisen
 • arvioimaan leikattujen lihapalojen ja lajitelmien laatua
 • oman työn kehittämisen
  Kustannukset: Koulutus on maksullista ja opiskelijan omavastuuosuus on 490 €

Tutkinnon osa: Teurastus

Koulutuksen myötä opit:

 • teurastamossa työskentelyn ja teurastuksen esityöt
 • teuraseläinten ja raaka-aineiden hankinnan
 • teurastusprosessin työvaiheet ja ruhon laadun arvioinnin
 • oman työn kehittämisen
  Kustannukset: Koulutus on maksullista ja opiskelijan omavastuuosuus on 490 €

Tutkinnon osa: Lihatuotteiden valmistus

Koulutuksen myötä opit:

 • työskentelemään lihatuotteiden valmistuksessa
 • tarvittavien lihojen ja materiaalien hankinnan
 • tekemään lihanvalmistuksen esityöt sekä valmistamaan lihatuotteita
 • arvioimaan tuotteiden laatua
 • oman työn kehittämisen
  Kustannukset: Koulutus on maksullista ja opiskelijan omavastuuosuus on 490 €

Tutkinnon osa: Pakkaaminen ja varastointi

Koulutuksen myötä opit:

 • työskentelyn yrityksen pakkaus- ja varastointiympäristössä
 • vastaanottamaan ja varastoimaan elintarvikkeita, valmiita tuotteita ja pakkausmateriaaleja
 • arvioimaan pakattujen tuotteiden laatua
  Kustannukset: Koulutus on maksullista ja opiskelijan omavastuuosuus on 250 €

Tutkinnon osa: Elintarvikkeiden myynti

Koulutuksen myötä opit:

 • asiakaspalvelutilanteisiin valmistautumisen
 • myytävien elintarvikkeiden esillepanoa
 • toimimaan elintarvikkeiden myynnissä ja palvelemaan asiakkaita
 • ottamaan vastaan palautetta ja kehittämään laatua
  Kustannukset: Koulutus on maksullista ja opiskelijan omavastuuosuus on 250 €