Maatalousalan perustutkinto, maatilatalous, maatalousteknologia tai eläintenhoito

Tutkintonimike
Maaseutuyrittäjä
Kesto
3 vuotta
Laajuus
180 osaamispistettä
Paikkakunta
Mustiala
Hakuaika
Jatkuva haku
Yhteishaku
1.1.2024 — 31.7.2024

Sinulleko?

Olet kiinnostunut pelto- ja metsätöistä, tuotanto- tai pieneläinten hoidosta tai koneiden huolto- ja korjaustöistä. Haluat tehdä käytännönläheistä työtä seuraten maatilan vuodenaikoja, kasvu- ja korjuukausia sekä eläintenhoidon päivä- ja vuosirytmiä. Maatalouden perustutkinnossa voit valita oman mielenkiinnon mukaan osaamisalaksesi joko maatilatalouden, maatalousteknologian tai eläintenhoidon osaamisalan.
Koulutuksesta voi suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia. Koulutuksesta voidaan räätälöidä nuoren viljelijän aloitustuen edellyttämä sukupolvenvaihdoskoulutus.

Sinustako?

Osaat tehdä töitä monipuolisesti erilaisissa maaseutuyrityksissä. Voit toimia maaseutuyrittäjänä, tuotanto- tai pieneläinten hoitajana, maatalouslomittajana, maataloustarvike- tai eläinkaupassa, koneurakoitsijana tai itsenäisenä yrittäjänä.

Maatalousalan koulutus Mustialassa

Opiskelu koostuu teorian ja käytännön töiden opetuksesta, työpaikalla oppimisesta, osaamisen näytöistä ja itsenäisestä opiskelusta. Opintoihin kuuluu erilaisten projektien tekoa, yritysvierailuja ja osallistumista mm. Mustialassa järjestettävien tapahtumien toteuttamiseen. Käytännön oppiminen tapahtuu pääosin Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla. Tilan tuotantosuuntana on maidontuotanto ja tilalla on robottinavetta. Maatalousteknologian ja eläintenhoidon osaamisalaan liittyvät opinnot suoritetaan oppi- tai koulutussopimuskoulutuksena.

Työpaikalla oppiminen tapahtuu eri tuotantosuuntiin erikoistuneilla maatiloilla, hevostalleilla, koneurakointiyrityksissä, konekorjaamoissa sekä muissa maaseutuyrityksissä sen mukaan millaisia tutkinnon osia olet valinnut.

HAMIn Mustialan kampuksella on asuntolat, joissa voi majoittua. Asuntolapaikat on ensisijaisesti varattu oppivelvollisille opiskelijoille. Saatuasi tiedon saamastasi opiskelijapaikasta, voit ilmoittaa asuntolapaikkatarpeesi perusteluineen.

Sukupolvenvaihdos (SPV) -koulutus: nuoren viljelijän aloitustuen mukainen SVP-koulutus koostuu maaseutuyrittämisen tutkinnon osasta ja vapaasti valittavista opinnoista. Koulutukseen haetaan Opintopolussa erillisessä haussa. Opintojen vähimmäislaajuus on 30 osaamispistettä.

Toteutustapa:

  • Lähiopetus (päivätoteutus)
  • Monimuoto
  • Oppisopimus

Hakeutuminen:

Päivätoteutus:

  • 1.1.-31.7.2024 (koulutus alkaa 13.8.2024)
  • Yhteishaku 20.2.-19.3.2024 (koulutus alkaa 13.8.2024)

Monimuotototeutus:

  • 1.1.-15.2.2024 (koulutus alkaa 11.3.2024)
  • 22.7.-31.8.2024 (koulutus alkaa 7.10.2024)

Oppisopimus:

Oppisopimuskoulutukseen on jatkuva haku käynnissä.

Maksullisuus:

Ei maksua.

Kysy koulutuksesta:

Kaunisto Jyri

koulutuspäällikkö / elintarvikeala, maatalousala

+358505745131

jyri.kaunisto@hami.fi

Toivonen Juha

lehtori / maatalousala

+358505636392

juha.toivonen@hami.fi

Tutustu maatalousalan blogiteksteihin: