Maatalousalan perustutkinto, maatilatalous, maatalousteknologia tai eläintenhoito

Tutkintonimike
Maaseutuyrittäjä
Kesto
3 vuotta
Laajuus
180 osaamispistettä
Paikkakunta
Mustiala
Hakuaika
Jatkuva haku
Yhteishaku

Sinulleko?

Olet kiinnostunut pelto- ja metsätöistä, tuotanto- tai pieneläinten hoidosta tai koneiden huolto- ja korjaustöistä. Haluat tehdä käytännönläheistä työtä seuraten maatilan vuodenaikoja, kasvu- ja korjuukausia sekä eläintenhoidon päivä- ja vuosirytmiä. Maatalouden perustutkinnossa voit valita oman mielenkiinnon mukaan osaamisalaksesi joko maatilatalouden, maatalousteknologian tai eläintenhoidon osaamisalan.
Koulutuksesta voi suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia. Koulutuksesta voidaan räätälöidä nuoren viljelijän aloitustuen edellyttämä sukupolvenvaihdoskoulutus.

Sinustako?

Osaat tehdä töitä monipuolisesti erilaisissa maaseutuyrityksissä. Voit toimia maaseutuyrittäjänä, tuotanto- tai pieneläinten hoitajana, maatalouslomittajana, maataloustarvike- tai eläinkaupassa, koneurakoitsijana tai itsenäisenä yrittäjänä.

Maatalousalan koulutus Mustialassa

Opiskelu koostuu teorian ja käytännön töiden opetuksesta, työpaikalla oppimisesta, osaamisen näytöistä ja itsenäisestä opiskelusta. Opintoihin kuuluu erilaisten projektien tekoa, yritysvierailuja ja osallistumista mm. Mustialassa järjestettävien tapahtumien toteuttamiseen. Käytännön oppiminen tapahtuu pääosin Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla. Tilan tuotantosuuntana on maidontuotanto ja tilalla on vuonna 2015 valmistunut robottinavetta.

Työpaikalla oppiminen tapahtuu eri tuotantosuuntiin erikoistuneilla maatiloilla, hevostalleilla, koneurakointiyrityksissä, konekorjaamoissa sekä muissa maaseutuyrityksissä sen mukaan millaisia tutkinnon osia olet valinnut.

Tutustu osaamisaloihin:
Maatalousteknologia
Eläintenhoito
Maatilatalous

Monimuotokoulutus: Monimuotokoulutus vastaa laajuudeltaan ja ammattitaitovaatimuksiltaan päiväopiskelun sisältöä, mutta toteutustapa antaa mahdollisuuden hankkia tutkinto joustavasti esimerkiksi työn ohessa.  Opetus koostuu teoriaopinnoista, itsenäisestä opiskelusta ja käytännön harjoituksista. Lähi- ja verkko-opetuksen sekä ohjattujen käytännön harjoitusten lisäksi osaamista hankitaan työelämässä kouluttautuen. Opiskelijan käytettävissä ovat tarpeen mukaan myös kampuksen monipuolinen opetusmaatila ja ammattitaitoiset ohjaajat.

Väyläopinnot: Ammatillisten opintojen aikana on mahdollista suorittaa agrologin opintoja 30 opintopisteen verran. Opinnoista laaditaan kirjallinen opiskelusopimus. Lisätiedot www.hamk.fi/vaylaopinnot.

Sukupolvenvaihdos (SPV) -koulutus: nuoren viljelijän aloitustuen mukainen SVP-koulutus koostuu maaseutuyrittämisen tutkinnon osasta ja vapaasti valittavista opinnoista. Koulutukseen haetaan maatalousalan perustutkinnon jatkuvan haun lomakkeella. Opintojen vähimmäislaajuus on 30 osaamispistettä.

Mustialassa maatalousopetuksella on pitkät perinteet: Suomen ensimmäinen maatalouskoulu perustettiin Mustialaan vuonna 1840. Luonnonkauniin kampusalueen rakennukset, puistot, pellot sekä metsät ja vesistöt ovat ainutlaatuinen opiskelupaikka. Opintoihin liittyy työskentelyä koulutilan navetassa, konehalleissa, pellolla ja metsissä.​

Mustialan oppimisympäristöt

Kysy lisää:

Virtanen Katri

lehtori, pedagoginen koordinaattori / maatalousala

+358505640820

katri.virtanen@hamk.fi

 

 

Latva-Koivisto Jari

toimialapäällikkö / meijeri- ja maatalousala

 +358408446275

jari.latva-koivisto@hamk.fi