Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto, liha-ala

Kesto
2 vuotta
Laajuus
120 osaamispistettä
Paikkakunta
Sairio, Hämeenlinna
Hakuaika
30.9.2024 — 11.10.2024

Sinulleko?

Lihanjalostajan ammattitutkinto on tarkoitettu pienimuotoista lihanjalostusta harjoittaville yrittäjille tai yrityksen henkilöstölle. Pohjatiedoiksi suositellaan alan työkokemusta tai elintarvikealan perustutkintoa. Opiskelu tapahtuu työn ohessa eli koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on liha-alan työpaikka

Sinustako?

Koulutuksen tavoitteena on pienimuotoista lihanjalostusta harjoittavan yrittäjän tai yrityksen henkilöstön ammattitaidon ja -tiedon syventäminen ja kehittäminen. Lisäksi on mahdollisuus yrittäjävalmiuksien parantamiseen sekä yrityksen ja tuotteistuksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Liha-alan osaajaksi!

Liha-alan osaamisalan valmistava koulutus räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan.

Koulutuksessa opitaan miten lihanjalostusyrityksen omavalvonta laaditaan tai päivitetään, miten liharaaka-aine käyttäytyy eri jalostusvaiheissa, miten teurastetaan ja leikataan lihaa, miten erilaisia lihavalmisteita tehdään, miten reseptejä ja kustannuslaskelmia laaditaan, miten pakataan ja mitä päällysmerkintöjen pitää kertoa, miten tuoteturvallisuus ja laadukas tuote varmistetaan, miten raaka-aineet hyödynnetään kustannustehokkaasti, mitä ja miten lisäaineita käytetään, ideoita uusien tuotteiden tekemiseen ja miten yritystoimintaa voisi kehittää. Teurastus tutkinnonosan suorittaminen antaa tainnutusasetuksen (EU-asetus 1099/2009) mukaisen kelpoisuuden toimia teurastajana.

Tutkinto painottuu pääasiassa suorittajan työtehtävien taidollisen osaamisen arviointiin. Ammattitutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito näyttötilaisuudessa käytännön työtehtävissä.

Toteutustapa:

  • Monimuoto
  • Oppisopimus

Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena, joka soveltuu sekä henkilöstön että yrittäjän koulutukseen. Ota yhteyttä lähimpään oppisopimustoimistoon.

Hakeutuminen:

Monimuotototeutus: 30.9.-11.10.2024 (koulutus alkaa tammikuussa 2025)

Maksullisuus:

Koulutuksen hinta on 750 euroa

Kysy koulutuksesta

Malmivirta Helena

lehtori / liha-ala

+358 50 430 6116

helena.malmivirta@hami.fi

Yli-Hemminki Markus

lehtori / liha-ala

+358504617503

markus.yli-hemminki@hami.fi