OPVA haltuun – Framåt med SSS 

01.08.2022 – 31.12.2023 

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus: Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kehittäminen  

Turun kaupunki koordinoi hanketta, jossa on mukana yli 60 koulutuksenjärjestäjää 

Kuusi eri teemapakettia, joista Hami on osallistujan roolissa teemapaketissa OPVAn järjestämisen toimintamallit, jota koordinoi Stadin ammattiopisto. Mukana hanketyössä ovat yto-opettajat Kirsi Lähde ja Verna Viitanen sekä HAMIn yhteyshenkilönä Soile Viljakka. Tavoitteenamme on perehtyä myös muiden teemaryhmien osa-alueisiin, mm. selkokielisyyteen ja digitaalisuuteen OPVAssa. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää laajan ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkoston voimin opiskeluvalmiuksiatukevien opintojen koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Koulutuksen tavoitteena on OPVA-opintojen järjestämisen parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen. Koulutuskokonaisuuden sisällöt tukevat opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Hanke tähtää pysyvään muutokseen ammatillisen koulutuksen järjestäjien toiminnassa sekä siihen, että OPVAn soveltaminen yhtenäistyy ja mahdollisimman monelle tarjoutuu mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnonsuorittamiseen aiempaa yhdenvertaisemmin