Hakukelpoisuus ja liikenneopettajaluvan hakemisen ehdot

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutuksen hakukelpoisuusehdot tulevat soveltuvin osin Ajokorttilaista ja osittain hakuehdot liittyvät opiskelumahdollisuuksiin. Tutkintokoulutukseen hakukelpoisia ovat henkilöt, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

 • opetusharjoittelun alkaessa ( n. 6 kk. opintojen alusta)
  • vähintään 21 vuoden ikä*
  • B-ajokortti, joka on ollut vähintään kolme vuotta voimassa
 • ryhmän 2 ajokortin terveysvaatimukset
 • hakija ei ole viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvan vaarantamiseen tai sellaiseen rikoslain 23 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun tekoon, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan tai joka on tänä aikana ollut mainittujen tekojen johdosta ajokiellossa
 • hakija ei ole viimeksi kuluneen vuoden aikana muuten määrätty ajokieltoon tai hän ei ole ollut ajokiellossa muihin liikennerikoksiin syyllistymisen perusteella
 • hakija ei ole viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana syyllistynyt henkeen tai terveyteen kohdistuvaan tai muuten väkivaltaista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen, seksuaalirikokseen tai muuhun vastaavaan rikokseen ja teko osoittaa hänen olevan ilmeisen sopimaton toimimaan liikenneopettajana.

Lisäksi ennen opiskelijaksi valintaa varmistetaan, että hakijalla on riittävät tiedot ja taidot tutkintoon liittyen sekä edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Näitä ovat mm.

 • suositellaan, että hakija osallistuu verkossa järjestettävään liikenneopettajakoulutuksen hakuinfoon (tietoa tästä saa koulutuskoordinaattorilta)
 • hakukelpoiset hakijat saavat kutsun saapua valintapäivään Hämeenlinnaan
 • hakeutumisen yhteydessä toimitettavilla perusteluilla varmistutaan siitä, miksi hakee opiskelemaan liikenneopettajaksi (motivaatio)
 • riittävä suomen kielen taito todetaan kielitestissä niiden hakijoiden osalta, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi
 • henkilökohtainen ajotaito arvioidaan valittujen osalta opintojen alussa
 • hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet; hakijalla ei ole terveyteen tai toimintakykyyn liittyviä rajoituksia toimia liikenneopettajan tehtävissä

Ennen opiskelijaksi ottamista edellytetään, että opiskelija

 • esittää ajokorttirekisteriotteen (saatavissa maksutta Traficomin sivuilta luotettavan tunnistautumisen jälkeen.)
  • antaa omavakuutuksen ajokorttilain mukaisten ryhmän 2-terveysvaatimusten täyttymisestä

Opiskelijaksi ottamisen jälkeen, ennen opetusharjoitteluluvan myöntämistä, opiskelijasta pyydetään Ajokorttilain 91a§:n mukainen poliisin lausunto sopivuudesta liikenneopettajaluvan saamiseksi. Samoin opiskelijan on esitettävä rikostaustaote (tilattavissa Oikeusrekisterikeskuksesta).

 • Liikenneopettajaluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on täyttänyt 23 vuotta. Edellytykset kokonaisuudessaan Ajokorttilaissa.