HAALARI – Haalarit päälle ja työelämään –hanke

Hanketta toteutetaan aikavälillä 1.11.2023-31.10.2026. Hanke on Hämeen Ely-keskuksen ja Euroopan unionin osarahoittamaa. Sen sisarhankkeita ovat Tilalle töihin, Kulkeva ja SUJUVA.

Tavoitteet

  • Edistää vastavalmistuneiden, työttömien ja maahanmuuttajien työllistymistä maatalous-, metsä- ja puutarha-alalle tai niihin sidoksissa oleviin yrityksiin.
  • Suunnitella maatalous-, metsä- ja puutarha-alaan sidoksissa olevien yritysten tarpeiden pohjalta koulutuspilotit ja toteuttaa ne (3 kpl).
  • Vahvistaa vastavalmistuneiden, työttömien ja maahanmuuttajien ydinosaamista, yrittäjävalmiuksia sekä kestävän kehityksen osaamista.
  • Lisätä mukana olevien yritysten rekryosaamista ja uuden henkilöstön integrointia työyhteisöön tehdä erilaisia kokeiluja hankkeen aikana.

Kohderyhmä

  • työikäinen väestö (ulkomaalaiset ja suomalaiset)
  • tutkinnon suorittaneet opiskelijat, jotka eivät ole työllistyneet
  • työttömät, joilla ei ole suoritettua tutkintoa
  • työttömät, joilla on eri alan koulutus
  • yritysten työntekijät: hr-ihmiset, työntekijöiden perehdyttäjät, esimiehet ja johtajat (rekryosaamisen lisääminen)

Toteutusaika

1.11.2023-31.10.2026

Lisätietoja antaa

Kaskioja Terhi

lehtori, projektipäällikkö / metsäala

+358505734137

terhi.kaskioja@hami.fi

Hattula Sari

projektityöntekijä

+358504069296

sari.hattula@hami.fi