Futiksen toiminnanjohtajille ja valmennuspäälliköille räätälöitiin uusi yhteiskoulutus

Jalkapalloseurojen toiminnanjohtajat ja valmennuspäälliköt voivat nyt osallistua yhteiseen koulutukseen, jossa on tavoitteena kehittää seuraa kohti sen omia tavoitteita. Molemmat suorittavat koulutuksessa oman tutkintonsa, toiminnanjohtaja johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) ja valmennuspäällikkö valmentamisen erikoisammattitutkinnon (VEAT).

Jalkapalloseurojen toiminnanjohtajille ja valmennuspäälliköille suunnatun JET + VEAT -koulutuksen pilottijakso on alkanut yhteistyössä Palloliiton, Hämeen ammatti-instituutin ja Eerikkilän kesken. Ensimmäisessä koulutuksessa on mukana kymmenen seuraa eli yhteensä kaksikymmentä opiskelijaa. Uusi koulutusohjelma on jatkoa syksyn 2019 ja alkuvuoden 2021 välisenä aikana toteutetulle SPL VEAT -pilottikoulutukselle, johon osallistui kolme pilottiseuraa sekä Palloliiton keskeisiä seurapalveluiden ja urheilutoiminnan asiantuntijoita.

Palloliiton seurapalvelujohtaja Timo Huttunen sanoo, että uusi JET + VEAT -koulutuskokonaisuus räätälöitiin vastaamaan yhä paremmin seurojen tarpeisiin. Osaamistarpeita kartoitettiin laajasti haastattelemalla laatujärjestelmäseurojen valmennuspäälliköitä ja toiminnanjohtajia.

”Olemme todella iloisia ja ylpeitä siitä, että uusi koulutusohjelma päästään toteuttamaan Palloliiton, Eerikkilän ja Hämeen Ammatti-instituutin yhteistyönä. Ohjelman perustana on uudistettu Laatujärjestelmä 2.0 -toimintamalli ja sen tavoitteena on seuran hallinnosta ja urheilusta vastaavien henkilöiden yhteistyönä kehittää seuran toimintaa, jotta se voi saavuttaa itselleen asettamia tavoitteita tuloksellisesti ja vaikuttavasti. Samalla koulutukseen osallistuvat kehittävät omia johtamistaitojaan, seuran tiedolla johtamisen prosessit kehittyvät ja sitä kautta myös tulokset paranevat”, Huttunen ennakoi.

Lokakuussa alkanut pilottikoulutus kestää kevääseen 2023 asti ja se muodostuu kolmesta isommasta kokonaisuudesta. Näitä ovat itsensä ja muiden johtaminen, toimintakulttuurin kehittäminen sekä toimintakulttuurin kehittämisen toteutus & seuranta ja urheilutoiminnan kehittäminen. Koulutukseen sisältyy verkko-opintoja sekä lähijaksoja Eerikkilässä.

Eerikkilän koulutuspäällikkö Antti Jokinen kertoo uuden koulutusmuodon olevan pitkän suunnittelun tulos. Tavoitteena on saada koulutukselle jatkoa myös pilottijakson jälkeen.

”Meillä on kokenut ja motivoitunut osallistujajoukko kasassa ja olen varma, että koulutuksen aikana syntyy hyvää keskustelua ja sparrailua seurojen välillä. Se onkin tässä parasta, sillä kokemusten ja sitä kautta osaamisen jakaminen on tärkeä osa koulutusta.”

Myös Hämeen ammatti-instituutin HAMIn vararehtori Pia-Maria Haltia iloitsee kahden tutkinnon yhdistävästä yhteistyöstä, jossa HAMIn vastuulla on JET-koulutukseen liittyvät sisällöt.

”Hyvä johtajuus perustuu itsetuntemukseen. Itsetuntemus, itsensä johtaminen, oman toiminnan johtaminen ja kehittäminen ovat keskeisiä teemoja, joihin pureudutaan heti koulutuksen alussa ja joita tarkastellaan pitkin matkaa seuratoiminnan kehittämisen rinnalla”, Haltia kertoo.

Valmentamisen erikoisammattitutkinnon (VEAT) suorittavien valmennuspäälliköiden tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat ovat valmennustoiminnan johtaminen, urheilijakeskeinen valmentaminen ja urheilutoiminnan kehittäminen. Johtamisen ja yritysjohtamisen (JET) erikoisammattitutkinnon suorittavien toiminnanjohtajien tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat ovat johtajana toimiminen, työyhteisön kehittämisen johtaminen ja urheilutoiminnan kehittäminen.

Tavoitteena on käynnistää seuraava vastaava koulutuskokonaisuus kymmenelle uudelle seuralle syksyllä 2023.

Katso lisätietoa koulutuksesta täältä.