Digitaalinen osaaminen ammatillisessa koulutuksessa – opas osaamisen sanoittamiseen

”Digitaalinen osaaminen ammatillisessa koulutuksessa – opas osaamisen sanoittamiseen” -julkaisussa kokosimme tietoa ammatillisen koulutuksen eri aloilla ja tutkintotyypeissä tarvittavasta digitaalisesta osaamisesta. Opas on suunnattu ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevien ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien ohella erityisesti ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteiden sisältöuudistusprojekteissa toimiville. Lisäksi julkaisussa on tietoa uusista kehittyvistä teknologioista ja niiden hyödyntämistä edistävistä muista julkaisuista ja aineistoista. 

Julkaisu on kirjoitettu osana Opetushallituksen käynnistämää Uusin työelämässä tarvittava ammatillinen digiosaaminen -projektia, jota Opetushallitus toteutti yhteistyössä Hämeen ammatti-instituutti Oy:n (Hami) ja HAMK Edun kanssa ajalla 1.1.2022 – 31.12.2022. 

digitaalinen osaaminen

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/digitaalinen-osaaminen-ammatillisessa-koulutuksessa-opas-osaamisen