Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa:
1) johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisala ja
2) sisäisen tarkastuksen osaamisala.