Hakutavat

Hämeen ammatti-instituuttiin voi hakea opiskelijaksi joko yhteishaun tai jatkuvan haun kautta.

Yhteishaku

Hae meille opiskelemaan keväisin järjestettävässä yhteishaussa, joka on suunnattu peruskoulun päättäneille hakijoille.

Yhteishaussa voi hakea myös, jos hakijalla ei ole aiempaa toisen asteen tutkintoa.

Haussa on mukana HAMIssa järjestettävät perustutkinnot eli meijeristin, maaseutuyrittäjän ja metsuri-metsäpalveluiden tuottajan tutkinnot. Yhteishaku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi ja yhteishaun alkamisesta tiedotetaan myös HAMIn nettisivuille. Yhteishaussa voi valita seitsemän (7) hakutoivetta. 

Jatkuva haku

Voit hakea meille opiskelemaan myös jatkuvan haun kautta ympäri vuoden.

Jatkuvassa haussa voi hakea, jos

 • hakijalla on jo tutkinto
 • haluaa vaihtaa alaa
 • hakijalla on työelämästä hankittua osaamista
 • hakija on jäänyt yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa

  Koulutukset-sivulta löytyy tietoa koulutuksesta (mm. tutkinnon sisältö, toteutustapa: päivä- vai monimuotototeutus), yhteyshenkilöt sekä linkit hakulomakkeille.

Yhteishaussa voi hakea myös harkinnanvaraisen haun kautta. Tällöin Opintopolun hakulomakkeelle merkitään tieto siitä, että haetaan harkinnanvaraisessa haussa. Harkinnanvaraisessa haussa haetaan silloin, jos

 • hakijalla on oppimisvaikeuksia
 • hakijalla on sosiaalisia syitä (esim. vaikea koulukiusaaminen, oma/perheenjäsenen sairaus)
 • hakija on keskeyttänyt peruskoulun ja koulutodistus puuttuu
 • hakijalla on ulkomainen koulutodistus (todistusta ei voi verrata suomalaisiin todistuksiin)
 • hakijan kielitaito ei riitä tutkinnon suorittamiseen.

Hakijan pitää pystyä todistamaan yllä mainittu syy (esim. lääkärintodistus tai todistuskopio). Harkinnanvaraiseen hakeutumiseen liittyvät liitteet tulee toimittaa kirjepostina 16.4.2023 mennessä.

Merkitse kuoreen ”Harkinnanvarainen haku/yhteishaku” ja vastaanottajaksi
Johanna Stenström
PL 1010
13101 Hämeenlinna

Hämeen ammatti-instituutissa ei ole käytössä oppimisvalmius- eikä pääsykokeita.

Hakijat ja huoltajat saavat neuvontaa hakuajan puitteissa hakemuksen täyttämiseen ja Opintopolkuun liittyen osoitteesta neuvonta@opintopolku.fi

Koulutuksiin ja hakuun liittyen voit lähettää sähköpostia osoitteeseen
hami-haku@hami.fi