Hakutavat

Hämeen ammatti-instituuttiin voi hakea opiskelijaksi joko yhteishaun tai jatkuvan haun kautta.

Yhteishaku

Hae meille opiskelemaan keväisin järjestettävässä yhteishaussa, joka on suunnattu peruskoulun tai lukion päättäneille hakijoille.

Yhteishaussa voi hakea myös, jos hakijalla ei ole aiempaa toisen asteen tutkintoa.

Haussa on mukana HAMIssa järjestettävät perustutkinnot eli meijeristin, maaseutuyrittäjän, metsuri-metsäpalveluiden tuottajan sekä puutarhurin tutkinnot. Yhteishaku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi ja yhteishaun alkamisesta tiedotetaan myös HAMIn nettisivuille. Yhteishaussa voi valita viisi hakutoivetta. 

Jatkuva haku

Voit hakea meille opiskelemaan myös jatkuvan haun kautta ympäri vuoden.

Jatkuvassa haussa voi hakea, jos

 • hakijalla on jo tutkinto
 • haluaa vaihtaa alaa
 • hakijalla on työelämästä hankittua osaamista
 • hakija on jäänyt yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa

  Koulutukset-sivulta löytyy tietoa koulutuksesta (mm. tutkinnon sisältö, toteutustapa: päivä- vai monimuotototeutus), yhteyshenkilöt sekä linkit hakulomakkeille.

Yhteishaussa voi hakea myös harkinnanvaraisen haun kautta. Tällöin Opintopolun hakulomakkeelle merkitään tieto siitä, että haetaan harkinnanvaraisessa haussa. Harkinnanvaraisessa haussa haetaan silloin, jos

 • hakijalla on oppimisvaikeuksia
 • hakijalla on sosiaalisia syitä (esim. vaikea koulukiusaaminen, oma/perheenjäsenen sairaus)
 • hakija on keskeyttänyt peruskoulun ja koulutodistus puuttuu
 • hakijalla on ulkomainen koulutodistus (todistusta ei voi verrata suomalaisiin todistuksiin)
 • hakijan kielitaito ei riitä tutkinnon suorittamiseen.

Hakijan pitää pystyä todistamaan yllä mainittu syy (esim. lääkärintodistus tai todistuskopio).

Hämeen ammatti-instituutissa ei ole käytössä oppimisvalmius- eikä pääsykokeita.

Harkinnanvaraiseen hakeutumiseen liittyvät liitteet tulee toimittaa yhteishaun hakuaikana osoitteeseen:
Hämeen ammatti-instituutti Oy, Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Merkitse kirjekuoreen ”Harkinnanvarainen haku”

Hakemuksen täyttämiseen ja Opintopolkuun liittyen saa neuvontaa osoitteesta neuvonta@opintopolku.fi (hakijat ja huoltajat).

Koulutuksiin ja hakuun liittyen voit lähettää sähköpostia osoitteeseen
 hami-haku@hamk.fi